Tyristrand Vannverk

Info om kloring av vannet på Nakkerud

Vi har kloret vannet på Nakkerud som et forebyggende tiltak. Dette gjøres fra tid til annen på hovedledninger for å oppretthold god vannkvalitet. Det er ikke noe stor mengde, men det kan oppleves litt klorlukt. Hilsen administrasjonen.

Dagens pluggrensing var vellykket og vannet er tilbake igjen

Da er dagens pluggrensing avsluttet og vannet er satt på igjen. Spyl godt ut i første kran etter inntaket, kran i kjeller eller på vaskerom. Det kan oppleves noe urent vann i starten, men dette vil bedre seg etter hvert som vannbruket blir normalt. Har du dårlig vanntrykk, sjekk silene dine. Vi takker for tålmodigheten […]

Vannavslag onsdag 06. mars 2024

Mandagens arbeid/klargjøring i kum var vellykket så vi klargjør for siste fase av pluggrensingen. Varsel om vannavslag onsdag 06. mars fra kl.08.00-16.00. for alle fra kum ved Skjærdalen 2 (Bygget der NYBO kjøkken holder til) og mot Ask. Vi nærmer oss klargjøring av det nye høydebassenget på Fegri og i den forbindelse må vi pluggrense […]

Korrigering av faktura for jan-feb. 2024:

Det ble i januar fakturert kr. 200,- med MVA som ekstra innbetaling iht. vedtak i ekstraordinært årsmøte 23.11.2023. Vi krediterer ekstra innbetalingen fra januar og fakturerer på nytt, siden det viser seg at det ikke skal beregnes MVA på denne innbetalingen. Denne korrigeringen vises på faktura, men utgjør ingen forskjell for medlemmer som ikke er […]

Vannavslag pga. arbeid i kum

Varsel om vannavslag mandag 4. mars fra kl.09.00-16.00. gjelder alle fra Brua/elven ved Skjærdalen og mot Ask. Vannet vil være stengt pga. arbeid i kum. Fyll opp vann i bøtter og kanner for bruk under vannavstengingen. Det skal fjernes en ventil i kum før pluggrensingen på onsdag. Alle berørte som vi har tlf. nr. til […]

Avtal tidspunkt for fysisk møte på forhånd

Vannverket innfører som en prøveordning at abonnenter og medlemmer som ønsker et fysisk møte med adm. skal avtale tidspunkt på forhånd.   Avtale om møtetidspunkt kan skje ved å sende e-post til post@tyristrandvannverk.no eller ringe sentralbordet: 32137824 – innvalg tast 2 for adm.   Begrunnelser: Effektiviteten øker: Når møter avtales på forhånd, gir det møtedeltakerne […]

Vinterferie hos administrasjonen i uke 9, 26.02-03.03.2024

Administrasjonen har ferie i uke 9 og derfor er kontoret på Skjærdalen 2 stengt fra mandag 26 februar til mandag 4 mars. Dersom du har saker til administrasjonen bruk mail: post@tyristrandvannverk.no. Sakene blir besvart fortløpende når administrasjonen er tilbake til normal drift. Dersom du ringer vil du komme til tlf. sentralen som vil svare deg […]

Planlagt pluggrensing av hovedledning

Planlagt pluggrensing av hovedledning fra kum ved Skjærdalen 2 til høydebasseng Fegri. Onsdag 6 mars fra kl. 08.00-16.00 vil vannet være stengt for alle abonnenter fra kum ved Skjærdalen 2 og mot Ask. Sms sendes når dato nærmer seg. Denne jobben gjøres for å sikre god vannkvalitet ved igangsetting av det nye høydebassenget på Fegri. […]

Årsmøte Tyristrand Vannverk

Frist for innkommende saker til årsmøte er 08.mars.2024 Vennligst formuler innsendt sak til årsmøtet slik at det kan stemmes over (for eller imot).   Årsmøte avholdes i kulturhuset på skolen 28.mai 2024.   Innkommende saker til årsmøtet 2024   Hilsen Styret