Tyristrand Vannverk

Informasjon om kokepåbud på Nakkerud

Det tas nye vannprøver til mandag 24.06.24, og svarresultatet i fra de prøvene kommer senest torsdag 27.06.24 Ny informasjon kommer når vannprøveresultatene foreligger   Det innføres kokepåbud på Nakkerud fra i dag 13.6.2024 og inntil nærmere beskjed gis. Det vil bli gjort tiltak og senere vil det bli tatt nye vannprøver. Råd ved kokepåbud Hvis […]

Ordinært årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes slik: Tirsdag 28. mai 2024, KL 18.00 Kulturhuset ved Tyristrand skole Hybridmøte: Forhåndsstemming, digital avstemming eller manuelt i møtesalen. Kulturhuset åpnes kl 17:00 for registrering. Dersom du skal stemme manuelt eller har med deg manuell fullmakt, ber vi deg komme senest 30 minutter før møtet starter, for registrering. Vi ber om at så mange […]

Stor vannlekkasje i Tyristrand sentrum

Det oppsto i natt en akutt omfattende vannlekkasje i Holleiaveien, nær Tyristrand kirke. Arbeidet med reparasjon pågår, forventet ferdigstillelse før KL12:00. Det er satt ut vannvogn ved YX-stasjonen på Tyristrand. Årsaken til lekkasjen er ikke kjent, men den registreres som en uønsket hendelse som skjedde uten forvarsel.

Sykdom i administrasjonen, derfor vil kontoret på Skjærdalen 2 som hovedregel være ubetjent inntil videre

Dersom du har saker til administrasjonen bruk mail: post@tyristrandvannverk.no. Vi har redusert kapasitet, men innkomne saker blir besvart fortløpende. Dersom du ringer telefonnummer 32137824 vil du få tre innvalg: Tastevalgt 1 for akutte hendelser (24/7 vakttelefon) Tastevalgt 2 for administrasjon Tastevalgt 3 for drift av renseanlegget og ledningsnettet Tastevalgt 4 for daglig leder Tastevalg 2 leder […]

Info om kloring av vannet på Nakkerud

Vi har kloret vannet på Nakkerud som et forebyggende tiltak. Dette gjøres fra tid til annen på hovedledninger for å oppretthold god vannkvalitet. Det er ikke noe stor mengde, men det kan oppleves litt klorlukt. Hilsen administrasjonen.

Dagens pluggrensing var vellykket og vannet er tilbake igjen

Da er dagens pluggrensing avsluttet og vannet er satt på igjen. Spyl godt ut i første kran etter inntaket, kran i kjeller eller på vaskerom. Det kan oppleves noe urent vann i starten, men dette vil bedre seg etter hvert som vannbruket blir normalt. Har du dårlig vanntrykk, sjekk silene dine. Vi takker for tålmodigheten […]

Vannavslag onsdag 06. mars 2024

Mandagens arbeid/klargjøring i kum var vellykket så vi klargjør for siste fase av pluggrensingen. Varsel om vannavslag onsdag 06. mars fra kl.08.00-16.00. for alle fra kum ved Skjærdalen 2 (Bygget der NYBO kjøkken holder til) og mot Ask. Vi nærmer oss klargjøring av det nye høydebassenget på Fegri og i den forbindelse må vi pluggrense […]

Korrigering av faktura for jan-feb. 2024:

Det ble i januar fakturert kr. 200,- med MVA som ekstra innbetaling iht. vedtak i ekstraordinært årsmøte 23.11.2023. Vi krediterer ekstra innbetalingen fra januar og fakturerer på nytt, siden det viser seg at det ikke skal beregnes MVA på denne innbetalingen. Denne korrigeringen vises på faktura, men utgjør ingen forskjell for medlemmer som ikke er […]