Tyristrand Vannverk

Avtal tidspunkt for fysisk møte på forhånd

Vannverket innfører som en prøveordning at abonnenter og medlemmer som ønsker et fysisk møte med adm. skal avtale tidspunkt på forhånd.

 

Avtale om møtetidspunkt kan skje ved å sende e-post til post@tyristrandvannverk.no eller ringe sentralbordet: 32137824 – innvalg tast 2 for adm.

 

Begrunnelser:

  1. Effektiviteten øker: Når møter avtales på forhånd, gir det møtedeltakerne tid til å forberede seg grundig. Dette fører til mer målrettede møter og mulig raskere avklaringer.
  2. Bedre deltakelse: Ved å avtale møter på forhånd kan alle personer planlegge sin tid og delta aktivt. Dette reduserer risikoen for fravær og sikrer at de rette personene er til stede.
  3. Tidsstyring: Planlegging av møter gir deltakerne muligheten til å strukturere dagen sin og sikre at de har tilstrekkelig tid til å delta fullt ut.
  4. Forberedte deltakere: Når alle er klar over agendaen på forhånd, kan de forberede seg og komme til møtet med relevante ideer, spørsmål og forslag.
  5. Bedre beslutningsprosesser: Møter som er avtalt på forhånd, gir deltakerne mulighet til å innhente nødvendig informasjon og vurdere alternativer før møtet. Dette legger til rette for bedre beslutningsprosesser, og resultatene er ofte mer gjennomtenkte og bærekraftige.
  6. Respekt for andres tid: Å avtale møter på forhånd viser respekt for andres tid. Respekt for andres tid bidrar til et positivt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø.
  7. Enklere logistikk: Forhåndsavtalte møter gir også bedre muligheter for å organisere praktiske detaljer, som sted, teknisk utstyr og eventuelle forberedte materialer. Dette bidrar til en smooth gjennomføring av møtet.

 

Samlet sett gir avtalte møter på forhånd en strukturert tilnærming som fører til mer produktive, engasjerende og effektive møter for alle involverte parter.

Dele inlegget

Facebook
Email