Tyristrand Vannverk

Årsmøte 2021

Vi er også i år nødt til å forholde oss til de regler som gjelder om Covid-19. Det medfører at det heller ikke i år vil bli fysisk oppmøte.

Årsmøtet blir gjennomført etter følgende plan:

Årsmøte gjennomføring 2021 for Tyristrand vannverk Mai Juni
Frist for innsendelse av saker til årsmøte 7. mai
Sende ut brev med stemmesedler 12. mai
Legg ut årsmøtehefte og intensjonsavtale på web 13. mai
Frist for sending av svarskjema (stemmesedler) 9. juni
Opptelling av stemmer 15. juni
Årsmøte 16. juni

 

Saker du måtte ønske å ta opp i årsmøtet må sendes oss skriftlig, enten pr. brev eller på mail. Vennligst merk mail med: Sak til årsmøte 2021 . Det vil lette vår jobb med arkivering, etc. Mail: tyristrandvannverk@outlook.com

Vi ber om at du så raskt som mulig returnerer mottatt stemmeseddel til oss. Den må være postlagt senest 9 juni.

Husk å bruke den ferdig frankerte konvolutten merket: Stemmeseddel

Spørsmål rundt årsmøteheftet og intensjonsavtalen om kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk kan rettes til Tyristrand vannverk på mail: tyristrandvannverk@outlook.com. Intensjonsavtalen blir ferdig forhandlet i uke 18.

Administrasjonen vil fortløpende svare på innkomne henvendelser.

Årsmøtehefte og intensjonsavtale vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

De som ønsker tilsendt årsmøtehefte på mail eller i papirutgave, ring oss på telefon 32 13 78 24 eller send oss en mail på: tyristrandvannverk@outlook.com. Det vil også være mulig å hente papirutgaven på vårt kontor.

Vi har også sendt denne informasjonen i brev til alle andelshavere. Brevet blir sendt i morgen.

Dele inlegget

Facebook
Email