Tyristrand Vannverk

Årsmøte 2021 -1

Grunnet tidspress og andre årsaker har styret sett seg nødt til å utsette årsmøtet til 24 juni. Årsmøtehefte legges på  hjemmeside så snart det er klart. Brev med stemmesedler sendes ut neste uke. De som ønsker utskrift kan som tidligere hente det på kontoret i Skjærdalen 2, fra medio uke 21.

Intensjonsavtale mellom Tyristrand vannverk og Ringerike kommune ble fremlagt for Tyristrand vannverk sin forhandlingsgruppe mandag 10.mai. Denne intensjonsavtale var planlagt fremlagt til årsmøte 2021, men kommer ikke opp før i et ekstraordinært årsmøte til høsten. Det skyldes at Tyristrand vannverk og Ringerike kommune i dag står langt fra hverandre på mange punkter i fremlagte intensjonsavtale. Etter anbefaling fra forhandlingsgruppen hos Tyristrand vannverk, vedtok et enstemmig styre at forelagte intensjonsavtale ikke kunne godkjennes og legges frem til behandling i ordinært årsmøte 2021. Tyristrand vannverk fremsatt sine krav og forventninger til Ringerike kommune forrige uke ( onsdag 12 mai). Som en følge av det ble forrige ukes forhandlingsmøte utsatt til denne uken og det blir på fredag 21 mai. Vi håper at Ringerike har tatt vår innspill på alvor, slik at vi kan starte reelle forhandler førstkommende fredag. Forhandlingsgruppen og styret har sterk fokus på hva som er til det beste for alle andelshaverne i Tyristrand vannverk.

Av hensyn til fortrolighet i forhandlingene, kan vi dessverre ikke gå i detaljer om innholdet i intensjonsavtalen nå.

Når vi har ny viktige informasjon vil det blir lagt ut på hjemmesiden.

Dele inlegget

Facebook
Email