Tyristrand Vannverk

Nyhetsarkiv

Hvordan motta en faktura fra oss

Det kommer stadig telefoner om vi tilbyr avtalegiro og Efaktura avtale og hvordan man oppretter dette. Disse avtalene vil du finne mulighet til å opprette i din nettbank. Vi har 4 måter du kan motta faktura på og det er bare en måte som er gebyr belagt. Papirfaktura: gebyr kr.

LES MER »

Utvendig stoppekran

Ny sone for innmåling av utvendig stoppekran fra fredag 17 november: NAKKERUD: ALLE SOM BOR PÅ NEDSIDEN AV RIKSVEIEN HELT NED TIL TYRIFJORDEN. Tyristrand Vannverk jobber med å tegne inn utvendig stoppekraner i digitale kart slik at vi får kartlagt hele ledningsnettet. Vi er derfor ute hos dere andelshavere og

LES MER »

Vannavstenging på Nakkerud pga. pluggkjøring/spyling av vannrør

Det er planlagt pluggkjøring/spyling av hovedledningen ned Nakkerudgata, Nakkerudalleen og hovedledningen fra Tyribo til Vesetrud Sag. Dette vil medføre vannavstenging  for de berørte. Denne jobben gjøres for å vedlikeholde vannkvaliteten og for å vaske vannledningene innvendig for groing av humus som dannes over tid. For at du ikke skal få

LES MER »

Informasjon etter kokepåbud og vannavstenging på Nakkerud i oktober 2023

I dette vedlegget følger informasjon om hendelsen til orientering. Nå er status for Tyristrand Vannverk SA tilbake til `Normal drift for alle` etter en periode med kokepåbud på Nakkerud. Det blir tatt ekstra vannprøver ved renseanlegg Nakkerud fremover og det blir pluggrensing av rør på følgende tre strekninger: Nakkerudgata, Nakkerudalleen

LES MER »

Ekstraordinært årsmøte.

Vi ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte i Kulturhuset på Tyristrand Skole, 21. november fra kl. 18.00. Sakspapirene til årsmøte finner du her og på siden for årsmøte papirer. Det er noen vedlegg til heftet (lysbildefremvisninger). Vedleggene ligger ved innkallingen og vil bli vist på møtet. Årsmøteheftet med vedlegg i papir

LES MER »

Oppheving av kokepåbud for alle på Nakkerud

Da kan vi endelig oppheve kokepåbudet for alle på Nakkerud. Vi takker for tålmodigheten til de berørte. Det har vært en lang prosess der vi har gjort forskjellige tiltak for å bedre vannkvaliteten og sikre at ikke bakterienivået eskalerer. Vi vil legge ut en rapport fra hendelsen med kokepåbud etter

LES MER »

Hva bør du gjøre dersom du får beskjed om å koke drikkevannet

Legger ut innlegget på nytt slik at de som fremdeles er berørte kan lese informasjonen. Vannverket kan råde abonnentene til å koke drikkevannet hvis det er risiko for at det kan inneholde helsefarlige mikroorganismer. Da bør du følge rådet, og unngå å få i deg vann rett fra springen. Folkehelseinstituttet

LES MER »

Info til berørte av kokepåbudet på Nakkerud.

Vi venter på resultater på dyrkningsprøvene av vannet tatt torsdag 26.10.2023. Det er forventet svar på prøvene i ettermiddag (fredag 27.10.2023) og vi håper derfor å kunne oppheve kokepåbudet i løpet av ettermiddagen/kvelden. Mer info kommer utover dagen. Alle berørte vil få en SMS i løpet av dagen når vi

LES MER »