Tyristrand Vannverk

Nyhetsarkiv

Sommerhilsen fra styret

Vi har jobbet intenst med å få til en intensjonsavtale dette året. Den er nå snart i havn og vi i styret er fornøyd med resultatet. Vi klarte ikke å få den helt ferdig til årsmøtet og måtte derfor utsette den til et ekstraordinært årsmøte til høsten. Vi har ikke

LES MER »

Ferieavvikling sommeren 2021

Ferie for oss i administrasjonen, vil bli avviklet i følgende uker. Uke: 26-27-28-29-30-31-32 og 34 I denne perioden har vi redusert bemanningen med 50 % ? Det vil si at det er kun en person på jobb. Det medfører at kontoret ikke vil være bemannet til enhver tid. Er det

LES MER »

Vanning sommeren 2021

Gjelder fra dags dato – 1. september 2021 Vannverkets abonnenter deles inn i puljer etter første bokstav i etternavnet. Pulje 1 A, B, C, Ø, Å Pulje 2 D, E, F, G Pulje 3 H, I, J Pulje 4 K, L, M Pulje 5 N, O, P, R Pulje 6 S

LES MER »

Styrearbeid

Styret henstiller til alle andelshavere om å gjøre en ny god vurdering om du ønsker å være en del av styret i Tyristrand Vannverk SA. Du velges inn som styremedlem. Styret sammensetning er beskrevet i vedtektenes paragraf 14. Som styremedlem får du meget god innsikt i driften av vannverket og gode muligheter

LES MER »

Årsmøte 2021 -2

Hei Da er endelig Årsmøte heftet komplett. Det er en beskrivelse/resyme for 2020. Styre, revisjon, kontrollkomiteen og daglig leder har laget sine rapporter som ligger inne i hefte. Rapport fra daglig leder beskriver noe om nå situasjonen i 2021. Ønsker du en utskrift av årsmøtet heftet, er du velkommen til

LES MER »

Årsmøte 2021 -1

Grunnet tidspress og andre årsaker har styret sett seg nødt til å utsette årsmøtet til 24 juni. Årsmøtehefte legges på  hjemmeside så snart det er klart. Brev med stemmesedler sendes ut neste uke. De som ønsker utskrift kan som tidligere hente det på kontoret i Skjærdalen 2, fra medio uke

LES MER »

Informasjon 04-2021

Renseanlegget: Fra ultimo februar fikk vannverket 2 nye Ozon generatorer som nå fungerer 100 %.  Ved at begge Ozon generatorene nå er i optimal drift, gjør at de 3 UV generatorer i renseanlegget funger vesentlig bedre, enn tidligere. Alt av teknisk utstyr i renseanlegget har gjennomgått stor årlig service. Med det

LES MER »

Reperasjon av vannlekkasje i Holleiaveien (1)

Torsdag 28 april ble det som planlagt gravd ved vannlekkasjen i Holleiaveien ved Bråten bru. Når det ble gravd viste deg seg at vannlekkasjen er i vannledning til kraftverket. Skjærdalen eiendom har nå tatt over ansvaret for å tette lekkasjen. Det vi si at denne lekkasje ikke hadde noen innvirkning

LES MER »

Reperasjon av vannlekkasje i Holleiaveien

Torsdag 28 april vil det bli utført arbeid for å reparere en relativt stor lekkasje i Holleiaveien ved Bråten bru. Arbeidet starter opp kl 09:00. Vannet vil bli borte i perioden mens reparasjonen pågår. Dette vil følgelig påvirke at flere husstander langs Holleiaveien blir uten vann i en periode. Da vi

LES MER »