Tyristrand Vannverk

Arbeid på ledningsnettet onsdag 14 april

Onsdag 14.04.21 vil det bli startet arbeid for å finne og utbedre mulig lekkasje i Vælerenveien. Vannet kan forsvinne i lengre perioder denne dagen og muligens også torsdag 15 april.

Hvis det er lekkasje slik vi tror, er det vanskelig å beregne tiden på jobben, da omfanget av jobben ikke er kjent nå. Gravearbeid starter onsdag kl 08.00-09.00 og vi får da en bedre status på omfanget av jobben. Dette er store rør dimensjoner, så det tar tid å reparere.

I forbindelse med graving og arbeid på ledningsnettet kan det oppstå uforutsette hendelser. Det kan derfor oppstå situasjoner der vi er nødt til å stenge ut vannet raskt.

Dette kan/vil påvirke:

Flere husstander langs Holleiaveien

Flere husstander langs Vælerenveien

Fyll opp noen kanner med vann, slik at du har til kaffetrakter, drikkevann, etc.

Vi vil komme ny oppdatering så snart vi har mer informasjon som påvirker dere som blir berørt, legges ut på vår hjemmeside.

Har du spørsmål vennligst ring på vår kontortelefon 32 13 78 24 mellom 08:00 -16:00

Dele inlegget

Facebook
Email